Skip to main content

Wat betekent de revisie van ISO 12944 voor u?

ISO 12944 is de industriële standaard voor corrosiebescherming van staalconstructies met behulp van protective coatings. De norm is in 2018 stevig aangepakt. Er is zelfs een volledig nieuw deel (ISO 12944-9) toegevoegd voor offshore toepassingen. Maar wat betekent dat nou voor u? In dit artikel vatten wij voor u de belangrijkste wijzigingen samen die invloed hebben op de uit te voeren laboratoriumtesten.

De wijzigingen in ISO 12944:2018 ten opzichte van ISO12944:1998 zorgen ervoor dat er in veel gevallen anders dient te worden getest om een verfsysteem vrij te kunnen geven. Het betreft hier de volgende punten:

Heb je vragen? Bel +31 (0)13 – 463 06 88 voor een persoonlijk advies. Wil je op de hoogte blijven, volg ons dan op LinkedIn.

Download direct onze prijslijst

Voordelen van M2LAB

Wij zijn 100% onafhankelijk

Omdat wij op geen enkele wijze zijn verbonden aan importeurs of producenten, zijn onze rapporten 100% onafhankelijk. Dit zorgt voor maximaal vertrouwen bij jouw klanten.

24/7 inzicht in jouw lopende orders

Via ons klantportaal heb je bij ons altijd toegang tot de laatste foto's en meetresultaten van elke order en kunt gemakkelijk van elke order zien wanneer je het rapport kunt verwachten.

Wij leveren foutloze rapportages

Door een hoge mate van automatisering hebben onze rapporten een zeer professionele uitstraling en zijn te allen tijde foutloos.
Corrosieklassen C5 en IM aangepast

Corrosieklasses C5-I and C5-M zijn vervangen door C5 voor zwaar on-shore klimaat en  CX voor offshore klimaat. CX wordt besproken in een geheel nieuwe deel; deel 9.

Volgens oude ISO 12944 Volgens nieuwe ISO 12944:2018 Typische buitenomgeving Typisch binnenklimaat
C1 C1 n.v.t. verwarmde gebouwen met schone niet agressieve lucht
C2 C2 weinig vervuiling onverwarmde gebouwen waar condensvorming kan optreden
C3 C3 Gemiddelde vervuiling (b.v. woonwijken & industriële gebieden en kustgebieden met laag zoutgehalte) productieruimte met hoge luchtvochtigheid en enige luchtverontreiniging
C4 C4 Hoge vervuiling (b.v. woonwijken & industriële gebieden en kustgebieden met gemiddeld zoutgehalte) Mild corrosieve omstandigheden, b.v. zwembaden, en chemische fabrieken
C5I (industrieel) C5 Hoge luchtvochtigheid en agressief milieu door industrie, kustgebieden met hoog zoutgehalte Gebouwen/ ruimten met vrijwel constante condensatie en hoge luchtvochtigheid
C5M Maritiem Cx Off-shore, hoog zoutgehalte, extreme vochtigheid & agressief industrieel klimaat (ook tropisch klimaat) Industriële gebieden met extreem hoge luchtvochtigheid en agressief klimaat

Daarnaast is er een vierde immersie-categorie toegevoegd; IM4. Deze categorie heeft betrekking op ondergedompelde constructies in zee- of brak water, voorzien van kathodische bescherming. Deze categorie wordt beschreven in het nieuwe deel 9 van de norm.

Wil je weten in welke range jouw product valt?
Bel ons 013 – 463 06 88Of stuur ons een e-mail
Laagdiktes voorgeschreven

Voorheen was de droge laagdikte (DFT)- en minimaal aantal lagen per coating (MNOC) slechts informatief. Deze waarden zijn opnieuw gedefinieerd en als “normatief” bestempeld, waarmee het geen aanbeveling maar een eis is geworden. Bovendien is in de nieuwe norm de maximaal toegestane laagdikte aangepast. De maximale laagdikte is afhankelijk van de voorgeschreven nominale droge laagdikte (NDFT).

NDFT Volgens oude ISO 12944 Volgens nieuwe ISO 12944:2018
< 60 µm 1,5 x NDFT 1,5 x NDFT
> 60 µm 1,35 x NDFT 1,25 x NDFT
Laagdiktemeting
Aanpassing durability ranges

De lage en medium en high ranges blijven bestaan maar zijn qua tijdsduur gewijzigd. Bovendien is er een nieuwe categorie bijgekomen, namelijk “zeer hoog”. Deze staat voor een durability range van meer dan 25 jaar.

Durability categorie Volgens oude ISO 12944 Volgens nieuwe ISO 12944:2018
Laag 2-5 jaar tot 7 jaar
Medium 5-15 jaar 7-15 jaar
Hoog meer dan 15 jaar 15-25 jaar
Zeer hoog > 25 jaar
Wijziging laboratoriumtesten

Deel 6 van ISO 12944 beschrijft de manier waarop verfsystemen moeten worden getest voor verschillende corrosieklassen en durability ranges.

Corrosietesten
In de vorige versie van de norm werden qua corrosietesten alleen de zoutsproeitest en continue condensatietest uitgevoerd. In ISO 12944-6:2018 wordt echter ook een cyclische corrosietest voorgeschreven,  gebaseerd op ISO 20340, deel 6 Annex B.

Deze test ziet er als volgt uit:

Overzicht 7 dagen

Voor klasse C4 very high en C5 hoog is deze test optioneel. Voor C5 very high en CX is de cyclische test verplicht.

Beoordeling na corrosietesten
Na uitvoeren van de zoutsproei- en condensatietest worden diverse eigenschappen van de coating beoordeeld. Het volgende is hieraan gewijzigd:

Eigenschap na test Volgens vorige ISO 12944 Volgens nieuwe ISO 12944:2018
Corrosie vanuit de kras na zoutsproeitest max 1 mm max 1,5 mm
Beoordelen na 24 uur 7 dagen
Hechting ISO 2409 max waarde 1 max waarde 2
Wil je weten welke testen voor jouw product van toepassing zijn?
Bel ons 013 – 463 06 88Of stuur ons een e-mail

Droogtijd samples
De tijd die samples worden voor-geconditioneerd is in de nieuwe norm teruggebracht van 3 naar 2 weken.

Rapportage
Het rapport dient conform de nieuwe versie van ISO 12944 foto’s te bevatten van de geteste samples. Hierbij dient te worden gefocust op de kras voor en na de test en de breuk bij de pull-off test.

Lees meer over ISO 12944
Ons systeem is getest volgens
ISO 12944:21998. Moeten we dit nu opnieuw laten testen?

Nee in principe niet. Certificaten van systemen die volgens 12944-6:1998 zijn getest blijven gewoon geldig. Echter, u dient altijd aan te geven dat de certificering geldt volgens deze oudere versie.

Wilt u testen uit laten voeren volgens ISO 12944 neem dan contact op met M2LAB.