U bent hier:
Wat betekent de revisie van ISO 12944 voor u?

Wat betekent de revisie van ISO 12944 voor u?

ISO 12944 is de industriële standaard voor corrosiebescherming van staalconstructies met behulp van protective coatings. De norm is in 2018 stevig aangepakt. Er is zelfs een volledig nieuw deel (ISO 12944-9) toegevoegd voor offshore toepassingen. Maar wat betekent dat nou voor u? In dit artikel vatten wij voor u de belangrijkste wijzigingen samen die invloed hebben op de uit te voeren laboratoriumtesten.

ISO 12944:2018

De wijzigingen in ISO 12944:2018 ten opzichte van ISO12944:1998 zorgen ervoor dat er in veel gevallen anders dient te worden getest om een verfsysteem vrij te kunnen geven. Het betreft hier de volgende punten:

Heb je vragen? Bel +31 (0)13 – 463 06 88 voor een persoonlijk advies. Wil je op de hoogte blijven, volg ons dan op LinkedIn.

Corrosieklassen C5 en IM aangepast

Corrosieklasses C5-I and C5-M zijn vervangen door C5 voor zwaar on-shore klimaat en CX voor offshore klimaat. CX wordt besproken in een geheel nieuwe deel; deel 9.

Volgens oude ISO 12944Volgens nieuwe ISO 12944:2018Typische buitenomgevingTypisch binnenklimaat
C1C1n.v.t.verwarmde gebouwen met schone niet agressieve lucht
C2C2weinig vervuilingonverwarmde gebouwen waar condensvorming kan optreden
C3C3Gemiddelde vervuiling (b.v. woonwijken & industriële gebieden en kustgebieden met laag zoutgehalte)productieruimte met hoge luchtvochtigheid en enige luchtverontreiniging
C4C4Hoge vervuiling (b.v. woonwijken & industriële gebieden en kustgebieden met gemiddeld zoutgehalte)Mild corrosieve omstandigheden, b.v. zwembaden, en chemische fabrieken
C5I (industrieel)C5Hoge luchtvochtigheid en agressief milieu door industrie, kustgebieden met hoog zoutgehalteGebouwen/ ruimten met vrijwel constante condensatie en hoge luchtvochtigheid
C5M MaritiemCxOff-shore, hoog zoutgehalte, extreme vochtigheid & agressief industrieel klimaat (ook tropisch klimaat)Industriële gebieden met extreem hoge luchtvochtigheid en agressief klimaat

Daarnaast is er een vierde immersie-categorie toegevoegd; IM4. Deze categorie heeft betrekking op ondergedompelde constructies in zee- of brak water, voorzien van kathodische bescherming. Deze categorie wordt beschreven in het nieuwe deel 9 van de norm.

Wil je weten in welke range jouw product valt?

Laagdiktes voorgeschreven

Voorheen was de droge laagdikte (DFT)- en minimaal aantal lagen per coating (MNOC) slechts informatief. Deze waarden zijn opnieuw gedefinieerd en als “normatief” bestempeld, waarmee het geen aanbeveling maar een eis is geworden. Bovendien is in de nieuwe norm de maximaal toegestane laagdikte aangepast. De maximale laagdikte is afhankelijk van de voorgeschreven nominale droge laagdikte (NDFT).

Laagdiktemeting

Aanpassing durability ranges

De lage en medium en high ranges blijven bestaan maar zijn qua tijdsduur gewijzigd. Bovendien is er een nieuwe categorie bijgekomen, namelijk “zeer hoog”. Deze staat voor een durability range van meer dan 25 jaar.

Durability categorieVolgens oude ISO 12944Volgens nieuwe ISO 12944:2018
Laag2-5 jaartot 7 jaar
Medium5-15 jaar7-15 jaar
Hoogmeer dan 15 jaar15-25 jaar
Zeer hoog> 25 jaar

Wijziging laboratoriumtesten

Deel 6 van ISO 12944 beschrijft de manier waarop verfsystemen moeten worden getest voor verschillende corrosieklassen en durability ranges.

Corrosietesten
In de vorige versie van de norm werden qua corrosietesten alleen de zoutsproeitest en continue condensatietest uitgevoerd. In ISO 12944-6:2018 wordt echter ook een cyclische corrosietest voorgeschreven, gebaseerd op ISO 20340, deel 6 Annex B.

Deze test ziet er als volgt uit:

Wijziging in laboratoriumtesten tbv ISO 12944

Voor klasse C4 very high en C5 hoog is deze test optioneel. Voor C5 very high en CX is de cyclische test verplicht.

Beoordeling na corrosietesten
Na uitvoeren van de zoutsproei- en condensatietest worden diverse eigenschappen van de coating beoordeeld. Het volgende is hieraan gewijzigd:

Eigenschap na testVolgens vorige ISO 12944Volgens nieuwe ISO 12944:2018
Corrosie vanuit de kras na zoutsproeitestmax 1 mmmax 1,5 mm
Beoordelen na24 uur7 dagen
Hechting ISO 2409max waarde 1max waarde 2

Wil je weten welke testen voor jouw product van toepassing zijn?

Droogtijd samples
De tijd die samples worden voor-geconditioneerd is in de nieuwe norm teruggebracht van 3 naar 2 weken.

Rapportage
Het rapport dient conform de nieuwe versie van ISO 12944 foto’s te bevatten van de geteste samples. Hierbij dient te worden gefocust op de kras voor en na de test en de breuk bij de pull-off test.

Ons systeem is getest volgens ISO 12944:21998.
Moeten we dit nu opnieuw laten testen?

Nee in principe niet. Certificaten van systemen die volgens 12944-6:1998 zijn getest blijven gewoon geldig. Echter, u dient altijd aan te geven dat de certificering geldt volgens deze oudere versie.

Wilt u testen uit laten voeren volgens ISO 12944 neem dan contact op met M2LAB.

De Coating Nerd

“Waar ik ook ben, op mijn werk of als ik vrij ben, ik kijk naar alles waar een verflaagje op zit. Helemaal als er iets mis mee is. Roestplekken, blaasjes en afbladderende verf, daar word ik gelukkig van! Nou ja, gelukkig… dat is wat overdreven. Maar ik vind het machtig interessant. Wat een mazzel heb ik dan ook dat ik hier mijn beroep van heb mogen maken. De hele dag onderzoek doen aan verfsystemen, ge(poeder)coate voorwerpen en bedrijven helpen bij het verbeteren van hun product.”

Laatste blogs

Heb je een vraag?

Heb je een vraag? Wil je met een expert overleggen over welke test voor jou het meest geschikt is? Wil je een test laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op.

Reageren? Volg The Coating Nerd op LinkedIn en blijf op de hoogte!