U bent hier:
Glans- en kleurmeting

Kleurmeting volgens ISO 11664

De kleur van een product heeft een grote invloed op het uiterlijk hiervan. Het is dan ook niet de bedoeling dat een geproduceerd product een kleurverschil heeft ten opzichte van eerder gemaakte producten. De mate van kleurverschil bepaalt of dit storend is of niet. Met het blote oog is een kleurverschil alleen moeilijk exact vast te stellen. Dit kan voor discussie met je klant / leverancier zorgen. Met een digitale kleurmeting volgens ISO 11664 maak je de een kleurverschil meetbaar en kun je exact aantonen of een product wel of niet voldoet aan de specificaties.

Wil je een kleurmeting (of glansmeting) voor jouw producten bestellen?

ISO/IEC 17025 geaccrediteerd

Download hier onze scope.

Wij zijn 100% onafhankelijk

Dit zorgt voor maximaal vertrouwen bij jouw klanten.

24/7 inzicht in jouw lopende orders

Hierdoor weet je precies wanneer je jouw rapport kunt verwachten.

Dit houdt een kleurmeting in

Bij een kleurmeting gaat het om een visuele eigenschap van een product, in dit geval de kleur. Het waarnemen van een kleur is alleen voor elke persoon anders, hetwordt beïnvloed door wie de beoordeling doet, de glans van het product en het soort licht dat aanwezig is bij de beoordeling. Daarom is een kleurmeting in een lab betrouwbaarder, deze is tenslotte objectief. Hiermee wordt vastgesteld of een afwijking in de kleur binnen een vooraf afgesproken marge valt. Dit zorgt ervoor dat er nooit discussie kan zijn over goed of fout.

Deze materialen kunnen getest worden

De kleurmeting is geschikt voor alle gladde materialen met een vlak oppervlak van tenminste 5×3 cm. De kleurmeting wordt veel toegepast op kunststoffen, verf en coatings. De meting wordt ook vaak ingezet om de verkleuring van samples in verweringstesten zoals de QUV-test en Xenon-test te bepaling.

Wil je de kleur van jouw materiaal laten meten?

Werkwijze bij een kleurmeting

Bij een kleurmeting meten we met een spectrofotometer de kleur die wordt uitgedrukt in de waarden volgens CIELAB. RAL 9005 wordt dan bijvoorbeeld:

*L*a*b
4,040,09-0,87

Let op: deze gegevens zijn slechts bedoeld als richtwaarde.

Bij een kleurverschilmeting wordt de kleur gemeten ten opzichte van een referentiemonster. Hiermee kunnen we vaststellen of de kleurafwijking binnen de gestelde marge valt. De afwijkingen van de kleur geven we weer in de waarde Delta E. De Delta E wordt berekend op basis van de individuele afwijkingen in de L, a en b waarden.

  • Bij de afwijking DL is er een verschil in de licht- of donkerheidswaarde. Bij een + is er een verschil in de lichtheidswaarde, bij een – gaat het om een verschil in de donkerheidswaarde;
  • Bij de afwijking Da is er een verschil op de rode of groene as. Bij een + is de kleur roder, bij een – is de kleur groener;
  • Bij de afwijking Db is er een verschil op de gele of blauwe as. Bij een + is de kleur geler, bij een – is de kleur blauwer.

De formule voor de berekening van de Delta E is:

Formule Delta E

De meting voldoet aan deze kwaliteitsnormen

De kleurmeting wordt in ons lab uitgevoerd volgens ISO normering 11664 en voldoet aan de norm CIELAB. CIELAB is een driedimensionaal kleurordeningssysteem.

De testduur

Een kleurmeting duurt slechts een paar minuten. Houd voor het verwerken van de resultaten rekening met een doorlooptijd van maximaal vijf werkdagen.

Wil je jouw product volgens de ISO 11664 norm laten testen?

Glansmeting

Glans is de mate waarin een oppervlak van een product licht weerkaatst, met behulp van een glansmeting is dit in een lab te meten. Hierbij wordt de reflectie van een lichtstraal gemeten die onder een bepaalde hoek op het materiaal valt.

De glansmeting wordt volgens de norm ISO 2813 uitgevoerd en De kleurmeting is geschikt voor alle gladde materialen met een vlak oppervlak van tenminste 5×3 cm. De glansmeting wordt veel toegepast op kunststoffen, verf en coatings. De meting wordt ook vaak ingezet om het glansverlies van samples in verweringstesten zoals de QUV-test en Xenon-test te bepaling.

Net als bij een kleurmeting duurt een glansmeting maar een paar minuten. In maximaal vijf werkdagen zijn de resultaten in een rapport verwerkt.

Rapportage en advies

Binnen vijf werkdagen na het afronden van de kleurmeting ontvang je een rapport met de resultaten. Het kan zijn dat je na het lezen van het rapport nog behoefte aan advies hebt om de kwaliteit van het product te verbeteren. Als specialist op het gebied van industriële oppervlaktebehandeling hebben onze medewerkers altijd advies om je daarmee verder te helpen.

Bel +31 (0)13 463 06 88 voor meer informatie over de doorlooptijden van jouw benodigde laboratoriumtesten.