Meer informatie over deze richtlijn

NEN EN ISO 12944

ISO 12944 gaat in op de bescherming van staalconstructies met organische coatings die uitharden bij kamertemperatuur.

Omdat coatings die bij verhoogde temperatuur worden uitgehard buiten de scope vallen geldt ISO 12944 niet voor poedercoatings. Toch gebeurt dit in de praktijk regelmatig. Beter is het om hiervoor de Qualisteelcoat norm te gebruiken, welke zeer veel overeenkomsten heeft met ISO 12944. Voor aluminium is Qualicoat de meest toegepaste norm.

Inhoud van de 12944

De norm bestaat uit de volgende delen:

Deel 1: Algemene introductie
Deel 2: Classificatie van de omgeving
Deel 3: Productontwerp
Deel 4: Soorten oppervlakken en voorbereiding van het oppervlak
Deel 5: Protective coatingsystemen
Deel 6: Laboratorium prestatietesten
Deel 7: Uitvoering en controle van de verf-applicatie
Deel 8: Ontwikkeling van specificaties voor nieuw werk en onderhoud
Deel 9: Beschermende verfsystemen en prestatietesten voor buitengaatse en gerelateerde constructies

Wij zullen op deze pagina uitsluitend ingaan op de onderwerpen uit ISO 12944 die betrekking hebben op prestatietesten.

Voordelen van M2LAB

Scherpe prijzen

Korte doorlooptijden

20 jaar ervaring in de coatingindustrie

Onafhankelijke testresultaten

Advies n.a.v. de testresultaten

Benieuwd naar onze tarieven?

Download prijslijst

Classificatie van de omgeving en levensduurverwachting

De omgeving waarin een product wordt toegepast heeft invloed op de levensduur. De levensduurverwachting in combinatie met de omgeving bepalen dus de eisen die worden gesteld aan een verfsysteem. Prestatietesten die moeten worden uitgevoerd zijn hierop dan ook afgestemd.

In ISO 12944-2 worden zes corrosieklassen gedefinieerd, van origine afkomstig uit ISO 9223.

C1 Zeer lage corrosiviteit verwarmde gebouwen met schone atmosfeer zoals kantoren winkels scholen en Hotels
C2 Lage corrosiviteit atmosferen met weinig vervuiling: landelijke omgeving onverwarmde gebouwen waar condensatie kan optreden. Zoals magazijnen en sportzalen
C3 Gemiddelde corrosiviteit stedelijke en industriële omgeving. Gemiddelde zwaveldioxide vervuiling, kustgebieden met een laag zoutgehalte productieruimtes met hoge vochtigheid en wat luchtvervuiling. Zoals voedingsmiddelenproductie, wasserettes en brouwerijen
C4 Hoge corrosiviteit industriële gebieden met gemiddelde zoutgehaltes chemische plants zwembaden, scheepswerven
C5 Zeer hoge corrosiviteit industriële gebieden met hoge zoutconcentratie Gebouwen met constante condensatie en met veel vervuiling
CX Extreme corrosiviteit* offshore gebieden met hoge zoutconcentratie en industriële gebieden met extreme vochtigheid en agressieve atmosfeer en subtropische en tropische atmosfeer industriële omgeving met extreme luchtvochtigheid en agressieve atmosfeer

* CX betreft verschillende extreme omstandigheden. Eén specifieke is de off shore. Deze wordt beschreven in ISO 12944-9. Andere extreme omstandigheden worden niet in ISO 12944 beschreven.

Klimatologische kaart van Nederland

Mileus

In ISO 12944-2 worden naast de corrosie-klassen een viertal milieus beschreven voor constructies die onder water of in de bodem worden toegepast.

Categorie Milieu Voorbeeld van constructies en omgevingen
IM1 zoet water Installaties in en om rivieren, waterkracht centrales
IM2 zee of brak water Ondergedompelde constructies zonder kathodische bescherming
IM3 bodem Ondergondse tanks, stalen leidingen en pilaren
IM4 zee of brak water Ondergedompelde constructies met kathodische bescherming zoals off-shore constructies

In deel 1 van de norm wordt gesproken over een “durability range ”.  De durability range is nadrukkelijk geen garantie periode. Het is zoals de ISO 12944 het omschrijft “een technische parameter die kan helpen bij het opstellen van een onderhoudsplan”. De garantieperiode is normaal gesproken korter dan de durability range. Er bestaat geen regels om de garantieperiode en durability range met elkaar te linken.

De durability ranges zijn in ISO 12944-1 als volgt gedefinieerd:

Laag (L) tot 7 jaar
Medium (M) 7 tot 15 jaar
Hoog (H) 15 tot 25 jaar
Zeer hoog (VH) meer dan 25 jaar

Testen in het kader van goedkeuring van verfsystemen worden uitgevoerd op panelen van 150×70 mm en minimaal 3 mm dik. (5 mm is eigenlijk beter omdat daarop de pull off hechtingstest beter kan worden uitgevoerd). Vaak worden ook gecoate producten in hun geheel onderworpen aan bijvoorbeeld de zoutsproeitest en condensatietest. Dit geeft waardevolle informatie over zwakke plekken in een laksysteem, zoals lassen, pinholes en scherpe kanten, maar deze onderzoeken vallen niet binnen ISO 12944-6.

Testen volgens ISO 12944-6

De testprocedure dient uitgevoerd te worden zoals in onderstaande tabel:

Testschema volgens ISO 12944-6
Corrosieklasse Durability range ISO 2812-2 water immersion ISO 6270-1 water condensatie (damptest) ISO 9227 neutrale zoutsproeitest Cyclische veroudering (ISO 12944-6 annex B)
C2 Laag 48
Medium 48
Hoog 48
Zeer hoog 240 480
C3 Laag 48 120
Medium 120 240
Hoog 240 480
Zeer hoog 480 720
C4 Laag 120 240
Medium 240 480
Hoog 480 720
Zeer hoog 720 1440 1680
C5 Laag 240 480
Medium 480 720
Hoog 720 1440 1680
Zeer hoog 2688
Testprocedures voor ondergedompelde toepassing
Immersion categorie Durability range ISO 2812-2 (water immersion) ISO 6270-1 water condensatie (damptest) Neutrale zoutsproeitest
IM1 High 3000 1440
very high 4000 2160
IM2 High 3000 1440
very high 4000 2160
IM3 High 3000 1440
very high 4000 2160

Na uitvoeren van de corrosietesten dienen de volgende zaken te worden beoordeeld volgens ISO 4628

  • roestvorming
  • blaasvorming
  • scheuren
  • afbladderen
  • corrosie vanuit de kras.

Daarnaast dient een pull off test te worden uitgevoerd volgens ISO 4624 en een hechtingstest (cross cut) volgens ISO 2409.

Meer informatie

Uw product laten testen
volgens de ISO 12944 norm?

Vraag vrijblijvend om meer informatie of bekijk ons volledige testaanbod.

Informatie aanvragenLees meer