U bent hier:

ISO 12944: conservering van staal door middel van organische coatings

ISO 12944 is de industriële standaard voor corrosiebescherming van staalconstructies met behulp van protective coatings. Om aan deze normering te voldoen moet een product meerdere laboratoriumtesten doorlopen. Deze testen zijn onder andere afhankelijk van de corrosiviteitsklasse en durability range.

Voordelen van M2LAB

ISO/IEC 17025 geaccrediteerd

Download hier onze scope.

Wij zijn 100% onafhankelijk

Dit zorgt voor maximaal vertrouwen bij jouw klanten.

24/7 inzicht in jouw lopende orders

Hierdoor weet je precies wanneer je jouw rapport kunt verwachten.

Wat houdt ISO 12944 in

Staalconstructies hebben altijd met corrosie te maken. Ze worden blootgesteld aan een vochtig klimaat of worden onder water of onder de grond gebruikt. De norm ISO 12944 geeft informatie over de gebruikte verftechnologieën, de criteria voor de selectie van verf en vereisten voor de voorbereiding van oppervlakken. Hiermee zorgt deze certificering voor een maximale corrosiebescherming.

De norm ISO 12944 gaat in op de bescherming van staalconstructies met organische coatings die op kamertemperatuur uitharden. Coatings – zoals poedercoatings – die bij een verhoogde temperatuur worden uitgehard vallen buiten de scope. Voor dergelijke coatings is het beter om de Qualisteelcoat norm te gebruiken, deze heeft heel veel overeenkomsten met ISO 12944. Voor aluminium is Qualicoat de meest geschikte norm.

Classificatie van de omgeving en levensduurverwachting

De omgeving waarin een product wordt toegepast heeft invloed op de levensduur. De omgeving bepaalt in combinatie met de levensduurverwachting dus de eisen die aan een verfsysteem worden gesteld. De uit te voeren prestatietesten zijn hier dan ook op afgestemd.

In ISO 12944-2 worden zes corrosieklassen gedefinieerd:

C1Zeer lage corrosiviteitVerwarmde gebouwen met een schone atmosfeer, zoals kantoren, winkels, scholen en hotels.
C2Lage corrosiviteitAtmosferen met weinig vervuiling: landelijke omgevingen.Onverwarmde gebouwen waar condensatie kan optreden, zoals magazijnen en sportzalen.
C3Gemiddelde corrosiviteitStedelijke en industriële omgevingen met gemiddelde zwaveldioxide vervuiling: kustgebieden met een laag zoutgehalte.Productieruimtes met hoge vochtigheid en wat luchtvervuiling, zoals bij voedingsmiddelenproductie, in wasserettes en in brouwerijen.
C4Hoge corrosiviteitIndustriële gebieden met gemiddelde zoutgehaltes.Chemische plants, zwembaden en scheepswerven.
C5Zeer hoge corrosiviteitIndustriële gebieden met hoge zoutconcentratie.Gebouwen met constante condensatie en veel vervuiling.
CXExtreme corrosiviteit*• Offshore gebieden met hoge zoutconcentratie;
• Industriële gebieden met extreme vochtigheid en agressieve, subtropische of tropische atmosfeer.
Industriële omgeving met extreme luchtvochtigheid en agressieve atmosfeer.

Voor constructies die onder water of in de bodem worden toegepast, worden er in ISO 12944 naast de corrosieklassen ook vier milieus beschreven:

CategorieMilieuVoorbeeld van constructies en omgevingen
IM1Zoet waterInstallaties in en om rivieren, waterkrachtcentrales.
IM2Zee of brak waterOndergedompelde constructies zonder kathodische bescherming.
IM3BodemOndergrondse tanks, stalen leidingen en pilaren.
IM4Zee of brak waterOndergedompelde constructies met kathodische bescherming, zoals off-shore constructies.

Durability range

In het eerste deel van de normering wordt er van een durability range gesproken. Dit is bedoeld als een technische parameter die kan helpen bij het opstellen van een onderhoudsplan. Het gaat hier dus niet om een garantieperiode. Die periode is normaal gesproken korter dan de durability range.

De durability ranges zijn in ISO 12944-1 als volgt gedefinieerd:

Laag (L)Tot 7 jaar
Medium (M)7 tot 15 jaar
Hoog (H)15 tot 25 jaar
Zeer hoog (VH)Meer dan 25 jaar

Aantonen dat een verfsysteem jouw de ISO 12944 normeringen voldoet

Om te bepalen welke testen moeten worden gedaan om aan te tonen dat jouw product aan de norm voldoet, is het eerst belangrijk om te bepalen wat de corrosiviteitsklasse, eventueel milieu en de durability range moeten zijn. Als het bijvoorbeeld om een omgeving met zeer hoge corrosiviteit gaat (C5) en er ook sprake is van een hoge durability range (15 tot 25 jaar), zijn er meer laboratoriumtesten en een langere testduur dan bij een corrosiviteitsklasse C1 en een lage durability range.

Laboratoriumtesten voor de ISO 12944 norm

Testen in het kader van goedkeuring van verfsystemen worden uitgevoerd op panelen van 150×75 mm. De paneeldikte is afhankelijk van de test, maar is minimaal 3 mm dik. Tenzij anders is afgesproken, worden de oppervlakten van de panelen met straalreiniging bewerkt tot de minimale oppervlaktebehandeling klasse Sa 2½, zoals gedefinieerd in ISO 8501/1.

De ruwheid van het oppervlak (het profiel) komt overeen met “medium (G)” zoals gedefinieerd in ISO 8503-1. Dit kan worden gecontroleerd met behulp van een vergelijker zoals gedefinieerd in ISO 8503-2. De panelen zullen niet worden gebogen. In alle andere opzichten zullen de panelen overeenkomen met ISO 7384.

Soms worden ook gecoate producten in hun geheel onderworpen aan bijvoorbeeld de zoutsproeitest en condensatietest. Dit geeft waardevolle informatie over zwakke plekken in een laksysteem, zoals lassen, pinholes en scherpe kanten, maar deze onderzoeken vallen strikt genomen niet binnen ISO 12944-6.

C1 t/m C5 Atmosferische corrosiviteit

Voor toepassing in standaard atmosferische corrosie worden twee testregimes onderscheiden. Testregime 2 is uitsluitend van toepassing voor klasse C4H, C5H en C5VH. De keuze voor regime 1 of 2 is vrij. Hou er wel rekening mee dat in de huidige norm al wordt aangegeven dat in de toekomst voor deze klassen waarschijnlijk regime 2 verplicht wordt.

Testregime 1

CorrosieklasseDuurzaamheidsrangeISO 6270-1 (water condensatie)ISO 9227 (neutrale zoutsproeitest)
testduurtestduur
C2low48 uur
medium48 uur
high120 uur
very high240 uur480 uur
C3low48 uur120 uur
medium120 uur240 uur
high240 uur480 uur
very high480 uur720 uur
C4low120 uur240 uur
medium240 uur480 uur
high480 uur720 uur
very high720 uur1440 uur
C5low240 uur480 uur
medium480 uur720 uur
high720 uur1440 uur

Testregime 2

CorrosieklasseDuurzaamheidsrangeISO 12944-6 Annex B
(cyclische corrosietest)
testduur
C4very high1680 uur
C5high1680 uur
very high2688 uur
C classificatie ISO 9223

Wil je weten welke testen voor jouw product van toepassing zijn?

IM1, IM2 en IM3, onder water of in de bodem

CorrosieklasseDuurzaamheidsrangeISO 2812-2 (water immersie)ISO 6270-1 (water condensatie)ISO 9227 (neutrale zoutsproeitest)
testduurtestduurtestduur
IM1high3000 uur1440 uur
very high4000 uur2160 uur
IM2high3000 uur1440 uur
very high4000 uur2160 uur
IM3high3000 uur1440 uur
very high4000 uur2160 uur

Na uitvoeren van de corrosietesten dienen de volgende zaken te worden beoordeeld volgens ISO 4628:

  • Roestvorming
  • Blaasvorming
  • Hechting
  • Scheuren
  • Afbladderen
  • Corrosie vanuit de kras

ISO 12944-9 voor offshore toepassingen

ISO 12944-9 specificeert de minimumeisen voor protective coatings op offshore constructies en structuren of bouwwerken die daaraan gerelateerd zijn (zoals constructies die aan de zeelucht worden blootgesteld of in de zee of brak water worden ondergedompeld). Dergelijke constructies hebben met extreme corrosiviteit (CX) en/of milieuklasse IM4 te maken.

ISO 12944-9 onderscheid specifiek drie corrosie-categorieën met ieder hun eigen testregime.

Corrosieklasse volgens ISO 12944-9Kathodische onthechting ISO 15711Zeewater immersie ISO 2812-2Cyclische corrosietest ISO 12944-9 annex B
UrenUrenUren
CX (off shore)4200
CX + IM 4 (splash zone)420042004200
IM 4 (immersion)42004200

Meer informatie hierover vind je in onze prijslijst. Download hem hier.

Kosten van de laboratoriumtesten

De prijzen van onze laboratoriumtesten zijn gebaseerd op de benodigde testen voor de specifieke omgeving en levensverwachting van het product. Een product met een gemiddelde corrosiviteit (C3) vereist minder en kortere testen dan een product met een hoge corrosiviteit en hoge durability range.

Doorlooptijden van de laboratoriumtesten

M2lab hanteert de kortst mogelijke doorlooptijden bij laboratoriumtesten voor de ISO 12944 normering. Om zoveel mogelijk inzicht in de status van eventuele verschillende orders te geven, zijn we momenteel een klantenportaal aan het ontwikkelen dat een online overzicht van lopende orders en actuele resultaten geeft.

Wat wij van jou nodig hebben

Om jouw verfsysteem te kunnen keuren, hebben wij gecoate panelen nodig. Het benodigde aantal panelen hang af van de gewenste corrosieklasse.

ISO 12944-6Benodigd aantal panelen
Testregime 112 panelen 150 x 75 mm (3-5 mm dik)
Testregime 29 panelen 150 x 75 mm (3-5 mm dik)
ISO 12944-9Benodigd aantal panelen
CX (off shore)6 gecoate panelen 150 x 75 mm (3-5 mm dik)
CX + IM4 (spash zones)12 panelen 150 x 75 mm (3-5 mm dik)
IM4 (immersion)9 panelen 150 x 75 mm (3-5 mm dik)

Prepareren van panelen

De resultaten van de testen worden sterk beïnvloed door de kwaliteit van de voorbehandeling. Zorg er daarom altijd voor dat dit zeer zorgvuldig is gebeurd. In ISO 12944 wordt aangegeven welke methodes hiervoor geschikt zijn.

Zorg ervoor dat elk paneel voorzien is van jullie eigen unieke codering en lever een duidelijk overzicht aan met alle benodigde informatie van het verfsysteem dat hierop aanwezig is. Dit draagt bij aan een heldere en foutloze rapportage.