ISO 12944: conservering van staal door middel van organische coatings

ISO 12944 is de industriële standaard voor corrosiebescherming van staalconstructies met behulp van protective coatings. Om aan deze normering te voldoen moet een product meerdere laboratoriumtesten doorlopen. Deze testen zijn onder andere afhankelijk van de corrosiviteitsklasse en durability range.

Download direct onze prijslijst

Voordelen van M2LAB

Wij zijn 100% onafhankelijk

Omdat wij op geen enkele wijze zijn verbonden aan importeurs of producenten, zijn onze rapporten 100% onafhankelijk. Dit zorgt voor maximaal vertrouwen bij jouw klanten.

24/7 inzicht in jouw lopende orders

Via ons klantportaal heb je bij ons altijd toegang tot de laatste foto's en meetresultaten van elke order en kunt gemakkelijk van elke order zien wanneer je het rapport kunt verwachten.

Wij leveren foutloze rapportages

Door een hoge mate van automatisering hebben onze rapporten een zeer professionele uitstraling en zijn te allen tijde foutloos.

Wat houdt ISO 12944 in

Staalconstructies hebben altijd met corrosie te maken. Ze worden blootgesteld aan een vochtig klimaat of worden onder water of onder de grond gebruikt. De norm ISO 12944 geeft informatie over de gebruikte verftechnologieën, de criteria voor de selectie van verf en vereisten voor de voorbereiding van oppervlakken. Hiermee zorgt deze certificering voor een maximale corrosiebescherming.

De norm ISO 12944 gaat in op de bescherming van staalconstructies met organische coatings die op kamertemperatuur uitharden. Coatings – zoals poedercoatings – die bij een verhoogde temperatuur worden uitgehard vallen buiten de scope. Voor dergelijke coatings is het beter om de Qualisteelcoat norm te gebruiken, deze heeft heel veel overeenkomsten met ISO 12944. Voor aluminium is Qualicoat de meest geschikte norm.

Classificatie van de omgeving en levensduurverwachting

De omgeving waarin een product wordt toegepast heeft invloed op de levensduur. De omgeving bepaalt in combinatie met de levensduurverwachting dus de eisen die aan een verfsysteem worden gesteld. De uit te voeren prestatietesten zijn hier dan ook op afgestemd.

Laboratorium bij M2LAB

In ISO 12944-2 worden zes corrosieklassen gedefinieerd:

C1 Zeer lage corrosiviteit Verwarmde gebouwen met een schone atmosfeer, zoals kantoren, winkels, scholen en hotels.
C2 Lage corrosiviteit Atmosferen met weinig vervuiling: landelijke omgevingen. Onverwarmde gebouwen waar condensatie kan optreden, zoals magazijnen en sportzalen.
C3 Gemiddelde corrosiviteit Stedelijke en industriële omgevingen met gemiddelde zwaveldioxide vervuiling: kustgebieden met een laag zoutgehalte. Productieruimtes met hoge vochtigheid en wat luchtvervuiling, zoals bij voedingsmiddelenproductie, in wasserettes en in brouwerijen.
C4 Hoge corrosiviteit Industriële gebieden met gemiddelde zoutgehaltes. Chemische plants, zwembaden en scheepswerven.
C5 Zeer hoge corrosiviteit Industriële gebieden met hoge zoutconcentratie. Gebouwen met constante condensatie en veel vervuiling.
CX Extreme corrosiviteit* • Offshore gebieden met hoge zoutconcentratie;
• Industriële gebieden met extreme vochtigheid en agressieve, subtropische of tropische atmosfeer.
Industriële omgeving met extreme luchtvochtigheid en agressieve atmosfeer.

Voor constructies die onder water of in de bodem worden toegepast, worden er in ISO 12944 naast de corrosieklassen ook vier milieus beschreven:

Categorie Milieu Voorbeeld van constructies en omgevingen
IM1 Zoet water Installaties in en om rivieren, waterkrachtcentrales.
IM2 Zee of brak water Ondergedompelde constructies zonder kathodische bescherming.
IM3 Bodem Ondergrondse tanks, stalen leidingen en pilaren.
IM4 Zee of brak water Ondergedompelde constructies met kathodische bescherming, zoals off-shore constructies.

Durability range

In het eerste deel van de normering wordt er van een durability range gesproken. Dit is bedoeld als een technische parameter die kan helpen bij het opstellen van een onderhoudsplan. Het gaat hier dus niet om een garantieperiode. Die periode is normaal gesproken korter dan de durability range.

De durability ranges zijn in ISO 12944-1 als volgt gedefinieerd:

Laag (L) Tot 7 jaar
Medium (M) 7 tot 15 jaar
Hoog (H) 15 tot 25 jaar
Zeer hoog (VH) Meer dan 25 jaar
Plaatjes met een rechte kras tbv corrosietesten

Aantonen dat een verfsysteem jouw de ISO 12944 normeringen voldoet

Om te bepalen welke testen moeten worden gedaan om aan te tonen dat jouw product aan de norm voldoet, is het eerst belangrijk om te bepalen wat de corrosiviteitsklasse, eventueel milieu en de durability range moeten zijn.  Als het bijvoorbeeld om een omgeving met zeer hoge corrosiviteit gaat (C5) en er ook sprake is van een hoge durability range (15 tot 25 jaar), zijn er meer laboratoriumtesten en een langere testduur dan bij een corrosiviteitsklasse C1 en een lage durability range.

Bel +31 (0)13 – 463 06 88 voor een persoonlijk advies.

Laboratoriumtesten voor de ISO 12944 norm

Testen in het kader van goedkeuring van verfsystemen worden uitgevoerd op panelen van 150×75 mm. De paneeldikte is afhankelijk van de test, maar is minimaal 3 mm dik. Tenzij anders is afgesproken, worden de oppervlakten van de panelen met straalreiniging bewerkt tot de minimale oppervlaktebehandeling klasse Sa 2½, zoals gedefinieerd in ISO 8501/1.

De ruwheid van het oppervlak (het profiel) komt overeen met “medium (G)” zoals gedefinieerd in ISO 8503-1. Dit kan worden gecontroleerd met behulp van een vergelijker zoals gedefinieerd in ISO 8503-2. De panelen zullen niet worden gebogen. In alle andere opzichten zullen de panelen overeenkomen met ISO 7384.

Soms worden ook gecoate producten in hun geheel onderworpen aan bijvoorbeeld de zoutsproeitest en condensatietest. Dit geeft waardevolle informatie over zwakke plekken in een laksysteem, zoals lassen, pinholes en scherpe kanten, maar deze onderzoeken vallen strikt genomen niet binnen ISO 12944-6.

C1 t/m C5 Atmosferische corrosiviteit

Voor toepassing in standaard atmosferische corrosie worden twee testregimes onderscheiden. Testregime 2 is uitsluitend van toepassing voor klasse C4H, C5H en C5VH. De keuze voor regime 1 of 2 is vrij. Hou er wel rekening mee dat in de huidige norm al wordt aangegeven dat in de toekomst voor deze klassen waarschijnlijk regime 2 verplicht wordt.

Testregime 1

Corrosieklasse Duurzaamheidsrange ISO 6270-1
(water condensatie)
ISO 9227
(neutrale zoutsproeitest)
testduur testduur
C2 low 48 uur
medium 48 uur
high 120 uur
very high 240 uur 480 uur
C3 low 48 uur 120 uur
medium 120 uur 240 uur
high 240 uur 480 uur
very high 480 uur 720 uur
C4 low 120 uur 240 uur
medium 240 uur 480 uur
high 480 uur 720 uur
very high 720 uur 1440 uur
C5 low 240 uur 480 uur
medium 480 uur 720 uur
high 720 uur 1440 uur

Testregime 2

Corrosieklasse Duurzaamheidsrange ISO 12944-6 Annex B
(cyclische corrosietest)
testduur
C4 very high 1680 uur
C5 high 1680 uur
very high 2688 uur
Wil je weten welke testen voor jouw product van toepassing zijn?
Bel met een specialist 013 - 463 06 88

IM1, IM2 en IM3, onder water of in de bodem

Corrosieklasse Duurzaamheidsrange ISO 2812-2
(water immersie)
ISO 6270-1
(water condensatie)
ISO 9227
(neutrale zoutsproeitest)
testduur testduur testduur
IM1 high 3000 uur 1440 uur
very high 4000 uur 2160 uur
IM2 high 3000 uur 1440 uur
very high 4000 uur 2160 uur
IM3 high 3000 uur 1440 uur
very high 4000 uur 2160 uur

Na uitvoeren van de corrosietesten dienen de volgende zaken te worden beoordeeld volgens ISO 4628:

  • Roestvorming
  • Blaasvorming
  • Hechting
  • Scheuren
  • Afbladderen
  • Corrosie vanuit de kras

ISO 12944-9 voor offshore toepassingen

ISO 12944-9 specificeert de minimumeisen voor protective coatings op offshore constructies en structuren of bouwwerken die daaraan gerelateerd zijn (zoals constructies die aan de zeelucht worden blootgesteld of in de zee of brak water worden ondergedompeld). Dergelijke constructies hebben met extreme corrosiviteit (CX) en/of milieuklasse IM4 te maken.

ISO 12944-9 onderscheid specifiek drie corrosie-categorieën met ieder hun eigen testregime.

Corrosieklasse volgens ISO 12944-9 Kathodische onthechting ISO 15711 Zeewater immersie ISO 2812-2 Cyclische corrosietest ISO 12944-9 annex B
Uren Uren Uren
CX (off shore) 4200
CX + IM 4 (splash zone) 4200 4200 4200
IM 4 (immersion) 4200 4200

Meer informatie hierover vind je in onze prijslijst. Download hem hier.

Kosten van de laboratoriumtesten

De prijzen van onze laboratoriumtesten zijn gebaseerd op de benodigde testen voor de specifieke omgeving en levensverwachting van het product. Een product met een gemiddelde corrosiviteit (C3) vereist minder en kortere testen dan een product met een hoge corrosiviteit en hoge durability range.

Download direct onze prijslijst
Kras maken tbv corrosietest
Kleurmeting in de praktijk

Doorlooptijden van de laboratoriumtesten

M2lab hanteert de kortst mogelijke doorlooptijden bij laboratoriumtesten voor de ISO 12944 normering. Om zoveel mogelijk inzicht in de status van eventuele verschillende orders te geven, zijn we momenteel een klantenportaal aan het ontwikkelen dat een online overzicht van lopende orders en actuele resultaten geeft.

Bel +31 (0)13 – 463 06 88 voor meer informatie over de doorlooptijden van jouw benodigde laboratoriumtesten.

Wat wij van jou nodig hebben

Om jouw verfsysteem te kunnen keuren, hebben wij gecoate panelen nodig. Het benodigde aantal panelen hang af van de gewenste corrosieklasse.

ISO 12944-6 Benodigd aantal panelen
Testregime 1 12 panelen 150 x 75 mm (3-5 mm dik)
Testregime 2 9 panelen 150 x 75 mm (3-5 mm dik)
ISO 12944-9 Benodigd aantal panelen
CX (off shore) 6 gecoate panelen 150 x 75 mm (3-5 mm dik)
CX + IM4 (spash zones) 12 panelen 150 x 75 mm (3-5 mm dik)
IM4 (immersion) 9 panelen 150 x 75 mm (3-5 mm dik)

Prepareren van panelen

De resultaten van de testen worden sterk beïnvloed door de kwaliteit van de voorbehandeling. Zorg er daarom altijd voor dat dit zeer zorgvuldig is gebeurd. In ISO 12944 wordt aangegeven welke methodes hiervoor geschikt zijn.

Zorg ervoor dat elk paneel voorzien is van jullie eigen unieke codering en lever een duidelijk overzicht aan met alle benodigde informatie van het verfsysteem dat hierop aanwezig is. Dit draagt bij aan een heldere en foutloze rapportage.

Jouw product laten testen volgens ISO 12944?
Download onze prijslijstBel met een specialist 013 - 463 06 88